A+ A-

Ja, Stoom kan droog zijn !

Als men je zegt “stoom”, dan denk je zonder twijfel aan vocht. Maar stoom kan ook droog zijn, en het is in die paradox dat de technische bekwaamheid schuilt van de DSR Vapodil.

Verklaring…

Als men water verhit en men de kooktemperatuur bereikt ( 100°C bij normale druk), verandert water van vloeibare in gasvormige toestand, en wordt stoom. Het volstaat dat deze stoom een klein beetje afkoelt om de watermoleculen te doen condenseren. Er worden zo kleine druppeltjes gevormd die zich verspreiden in de stoom : dit is wat men vochtige stoom noemt.

Een voorbeeld om beter te begrijpen

Nemen we het voorbeeld van een waterkoker. Door de opwarming via het verwarmingselement verhoogt de temperatuur van het water. Het water neemt geleidelijk de hogere temperatuur op, de watermoleculen roeren zich en het water begint te koken.

Eens voldoende energie is opgenomen verdampen een deel van de molecules. De mist die je uit de opening van de waterkoker ziet komen is een teken van verlies van warmte. De droge stoom verliest een deel van zijn energie wanneer ze in contact komt met de omgevingslucht, die kouder is. Droge stoom wordt zo vochtige stoom omdat ze een mengsel bevat van vloeibaar water ( kleine druppeltjes) en gasvormig water ( de stoom).

En wat dan met de droge stoom van de DSR?

Beeld je in dat we deze stoom blijven verhitten boven de kooktemperatuur. Ga je boven de 110, zelfs 120°C, zo verhoog je de thermische energie. Deze oververhitte stoom noemt men droge stoom die geen enkele vloeibare molecule bevat, enkel watermolecules in gasvormige toestand.

Dit is de prestatie behaald door de DSR Vapodil : doorgaan met het verhitten van stoom om te voorkomen dat ze onmiddellijk condenseert bij contact met de omgevingslucht of bij contact met een koud oppervlak.

State-of-the-art technologie

Een state-of-the-art technologie die toelaat , doorlopend, een stoom te produceren van zeer hoge temperatuur en met zeer laag vochtgehalte, in alle veiligheid voor de gebruiker!

De uitstoot bevat een mengsel onder druk van ongeveer 93% droge lucht en 7% waterstoom, wat maakt dat we heel weinig water verbruiken.

Er zijn geen druppeltjes water in de uitstoot, enkel stoom. Soms kunnen druppeltjes verschijnen door condensatie van stoom op een kouder oppervlak ( bvb. een raam).